webinar register page

Medarbejdertrivsel 2021
Fredag den 9.april kl.10-11.00 kan du møde datanørd Jonathan Storm Krebs, forretningsudvikler og salgsleder for Danmarks største forebyggende sundhedsløsning.

Skab værdi for virksomheden med sunde medarbejdere

En analyse af de seneste 10.000 besvarelser blandt danske medarbejdere i private virksomheder viser, at sundhedstilstanden generelt er alvorlig, og pandemien i høj grad har forværret den. Men hvordan kan du som leder identificere de problemer, som er mest centrale for dine medarbejdere?

Mange virksomheder har en lang række sundhedsydelser og – forsikringer til deres medarbejdere. Tilbud som skal benyttes ved sygdom, smerter eller mistrivsel. Men hvordan sikrer man, at tilbuddene passer til medarbejdernes aktuelle behov? Det er vigtigt, at man som leder og virksomhed kan tilbyde sine medarbejdere de rette værktøjer, så man sammen kan forebygge mistrivsel.

Man kan lære at leve med smerter i bevægeapparatet, og man kan ignorere symptomer på sygdom, hvis man ikke har tid til at gå til lægen. Men en dag er grænsen nået, og når man først er syg, har det store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Dagens overskrifter:

- Individuel sundhed
- Organisatorisk sundhed
- Målrettede sundhedsinvesteringer
- Den ledelsesmæssige opgave

Jonathan vil med store mængder (GDPR sikret og anonymiseret) data og indsigter præsentere de mest centrale problemer indenfor medarbejdertrivsel 2021.

Om Jonathan Storm Krebs:
Jonathan arbejder som foredragsholder, forretningsudvikler og salgsleder ved Vicorda®, Danmarks største forebyggende sundhedsløsning med mere end 850.000 brugere i Norden. Jonathan har været salgschef i Business Danmark og tidl. medlem i rådgivende udvalg ved både Cphbusiness og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som har til formål at rådgive om tendenser og udvikling. Ved siden af arbejdet, er Jonathan ved at færdiggøre en diplomuddannelse i ledelse.

Apr 9, 2021 10:00 AM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: EGN Events DK.